Kontakt


Gunilla Wahlberg Åberg
Ordförande
gunilla.w.aberg@seniornetnacka.se
0709-841 936


Angela Berglund
Kursadministratör, kursledare och webbansvarig
angela.berglund@seniornetnacka.se
070-5263881

Sten Grack
Vice ordförande, medlemssekreterare, kursledare
och IT-hjälp
sten.grack@seniornetnacka.se
070-783 1576

Tomas Klason
Kassör, kursledare och IT-hjälp
tomas.klason@seniornetnacka.se
0708-273 408


László Mocsáry
Ledamot, kursledare och IT-hjälp
laszlo.mocsary@seniornetnacka.se
070-670 18 25

Lars Thornerhielm
Ersättare, kursledare och IT-hjälp
lars.tornerhielm@seniornetnacka.se
073-640 04 18Karin Strand
Kursledare, släktforskning
karin.ohlsson@seniornetnacka.se
070-2452559


Karin Hagman
Kursledare, släktforskning.
karin.hagman@seniornetnacka.se
073-659 21 62


Torsten Andersson
Datorhjälp

torsten@seniornetnacka.se
08-717 74 17