Medlemsmöten

Informations- och utbildningsträffar hösten 2019

Tisdagar kl. 14.00 – 15.45
Boo Folkets Hus, Utövägen 6, Orminge Centrum
Kaffe/te och bulle kostar 20 kr.
En vecka innan träffen skickas e-post till alla medlemmar, där programpunkten presenteras.
Kontrollera att du har rätt e-postadress i vårt medlemsregister!

17 september
SeniorNet Swedens ordförande Rose-Marie Frebran informerar om riksorganisationens arbete, därefter presentation av höstens program – styrelsen

24 september
Nacka bygger stad – Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande

1 oktober
Hur företag använder artificiell intelligens, maskininlärning och ”big data” för att skapa chatt-robotar, personliga rekommendationer, röstigenkänning och annat ”magiskt” – Mikael Svensson

8 oktober
Våra vanligaste bedrägerier och hur man kan skydda sig –
Lotta Mauritzson, Samordnare BF, Polisens nationella bedrägericenter

15 oktober
Seniorer lär seniorer IT – datorhjälp – vi hjälper varandra

22 oktober
Framtidens e-hälsoteknik – Malin Edlund Fransson, Stockholm Digital Care

5 november
Avregistrering av olika digitala konton när en person avlidit, t ex Facebook och One drive – Mattias Inghe, journalist, PC för alla.

12 november
Säkerhetskopiering – Varför? – Vad? – När? – Vart? – Hur? – László Mocsáry. Efter kaffepausen, information om biblioteks-utvecklingen i Nacka – Jenny Poncin, verksamhetschef Forumbiblioteken

19 november
Digitala hjälpmedel för bättre syn och hörsel
Roshanak Kiani, audionom från SUAVIS Modern Hörteknik informerar om teknikförbättringar.
Efter kaffepausen, information om smarta hjälpmedel när synen försämras. Finns t ex mobiltelefoner för personer med nedsatt syn? – Åsa Lodin, Iris Hjälpmedel

26 november
Seniorer lär seniorer IT – datorhjälp – vi hjälper varandra

3 december Jullunch
Maxa nyttan av Windows 10 – Några av de bästa nyheterna, t ex min telefon, som kopplar ihop datorn och mobilen samt information om de nya säkerhetsfunktionerna som stoppar så kallade utpressningstrojaner – Martin Appel, konsumentredaktör PC för alla
Jullunch serveras till ett pris av 185 kr som är subventionerat.
Du anmäler dig senast den 31/10 genom att sätta in beloppet på plusgiro 570448-1, glöm inte att ange ditt namn.