Onlinekurser

Kostnadsfritt medlemserbjudande – Aktiv.se

Vi erbjuder utbildning i Office 365 – Windows 10, Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
Detta är en webbutbildning då du sitter vid din egen dator och följer instruktioner i din takt.

Anmälan med e-post till sten.grack@seniornetnacka.se
så får du konto och inloggningsuppgifter.

Extra stöd och hjälp
tisdagar kl 09.00-10.00 jämna veckor på biblioteket i Nacka Forum.
Du kan också komma till IT-hjälpen på alla bibliotek och få hjälp.