Onlinekurser

Kostnadsfritt medlemserbjudande – Aktiv.se

Vi erbjuder utbildning i Office 365 – Windows 10, Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
Detta är en webbutbildning då du sitter vid din egen dator och följer instruktioner i din takt.
Gör så här:
Anmäl till Sten.Grack@seniornetnacka.se att du vill delta i utbildningen eller kontakta vår datorhjälp. Vi skapar ett konto åt dig hos aktiv.se.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen