Onlinekurser

Kostnadsfritt medlemserbjudande – Aktiv.se

Vi erbjuder utbildning i Office 365 – Windows 10, Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
Detta är en webbutbildning då du sitter vid din egen dator och följer instruktioner i din takt.

Anmälan med e-post till sten.grack@seniornetnacka.se
så får du konto och inloggningsuppgifter.

Extra stöd och hjälp
Eftersom aktiviteterna på biblioteken är inställda tills vidare pga pandemirestriktioner kommer ev. ändringar att genast meddelas på vår hemsida.