Kurser

Kurser våren 2021 – se information i vårprogrammet som finns på startsidan

Kursanmälan görs med e-post till kursadministratör Angela Berglund.
Du ska vara medlem i SeniorNet Nacka för att gå en kurs.
Kursavgiften ska vara inbetald före kursstart till
plusgiro 570448–1, ange namn och kurs.
Anmälan är bindande.

Tänk på att vi har väntelista på kurserna.
Får du förhinder och inte kan delta i kursen måste du avanmäla dig i god tid.