Kurser

Kurser våren 2024: Se information i vårens program.

Kursanmälan görs med e-post till kursadministratör Angela Berglund, angela.berglund@seniornetnacka.se
Du ska vara medlem i SeniorNet Nacka för att gå en kurs.
Kursavgiften ska vara inbetald före kursstart till
Plusgiro 570448–1, ange namn och kurs.
Anmälan är bindande.