Hjälp i biblioteken

Personlig IT-hjälp på alla Nackas bibliotek
Se information i programmet

IT-hjälp på distans – skicka ett e-mail till

itlinjen@seniornetnacka.se

med ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig.