Hjälp i biblioteken

IT-hjälp – se information i vårprogrammet som finns på startsidan

På försök: IT-hjälp på distans
som komplement till vår IT-hjälp i Järlahuset och i Älta

Skicka ett e-mail till

itlinjen@seniornetnacka.se

med ditt namn och ett telefonnummer vi kan nå dig på och om du kan, en kort rad om vad du behöver hjälp med så ringer vi upp i första hand närmast kommande tisdagsförmiddag eller torsdagsförmiddag.