Hjälp i biblioteken

IT-hjälpen är inställd på biblioteken tills vidare.

För närvarande IT-hjälp i

  • Järlahuset, tisdagar kl 10.00-12.00, ingen föranmälan behövs
  • Lovisedalstorpet i Älta, torsdagar kl 11.00-13.00, anmälan till
    grack@seniornetnacka.se eller 070-783 15 76.