Informations- och utbildningsträffar hösten 2019

Tisdagar kl. 14.00 – 15.45
Boo Folkets Hus, Utövägen 6, Orminge Centrum
Kaffe/te och bulle kostar 20 kr.

En vecka innan träffen skickas e-post till alla medlemmar, där programpunkten presenteras.
Kontrollera att du har rätt e-postadress i vårt medlemsregister!

Här är länk till informations- och utbildningsträffarna >> och här kursprogrammen >>.

Välkomna till en spännande höst.

Styrelsen