En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!


Uppstartsmöte den 28 januari 2020
i Boo Folkets Hus, Utövägen 6, Orminge Centrum
Styrelsen informerar och kursansvariga berättar och
beskriver sina respektive kurser.
Bengt Lidforss berättar om Google-tjänster och lite annat.
Välkomna!
Styrelsen