Digitala hjälpmedel för bättre syn och hörsel
– Roshanak Kiani, audionom från SUAVIS Modern Hörteknik informerar om teknikförbättringar.
Efter kaffepausen, information om smarta hjälpmedel när synen försämras.
Finns t ex mobiltelefoner för personer med nedsatt syn? – Åsa Lodin, Iris Hjälpmedel
Tisdagen den 19 november
kl. 14.00 – 15.45
Boo Folkets Hus, Utövägen 6, Orminge Centrum
Kaffe/te och bulle kostar 20 kr.
Välkomna!
Styrelsen

Här är länk till  informations- och utbildningsträffarna >> och här kursprogrammen >>.


Information om jullunchen PDF>>


Enskild datorhjälp
finns som vanligt på de olika biblioteken.